ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน กระเช้าบานน่าฮิลล์ 4 วัน 3
โปรแกรมทัวร์เที่ยวลาวใต้2 วัน 1 คืน เริ่มจากอุบล
โปรแกรมทัวร์กัมพชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยรถ
โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน โดยรถ
โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ 1 วัน ไป-กลับ
ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน รับส่ง สนามบินหลวงพระบาง
โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ 4 จังหวัดลาวตอนใต้ สาละวัน เซกอง อัตตะปือ จำปาสัก
รถตู้ให้เช่าอุบล เข้าลาวใด้

โปรแกรมทัวร์ จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน ธรรมมาสสิงห์ สามพันโบก โขงเจียม หาดชมดาว น้ำตกลงรู วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ช่องเม็ก วัดภูพร้าว เสาเฉลียง ผาแต้ม

 โปรแกรมเที่ยว จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน

  

วันแรก ธรรมมาสน์รูปสิงห์ บ้านปะอาว สามพันโบก

08.30น. รับคณะที่สนามบินอุบลราชธานี

09.00น. รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบลฯ

10.00น. ชมธรรมมาสน์รูปสิงห์ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน ชม ขัวน้อยบ้านชีทวน

11.00น. ชมหมู่บ้านทอผ้าและกลุ่มหล่อเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว

12.00น. รับประทานอาหารในตัวเมืองอุบลฯ

13.00น. เดินทางไปสามพันโบก เช็คอินเข้าที่พัก

15.30น. ล่องเรือชมสามพันโบก แกรนแคนยอนสยาม

18.00น. รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่สอง หาดชมดาว น้ำตกลงรู  วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ช่องเม็ก วัดภูพร้าว

05.30น. รับแสงอรุณรุ่ง ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่หาดชมดาว

08.00น. รับประทานอาหารเช้าในที่พัก

10.30น. ชมเถาวัลย์ยักษ์และน้ำตกทุ่งนาเมือง

11.00น. ชมน้ำตกแสงจันทร์(ลงรู)

12.30น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ อ.โขงเจียม

13.30น. นมัสการหลวงปู่คำคนิง จุลมณี ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์

14.30น. ชมวิวแม่น้ำ2สี

15.30น. ชอปปิ้งสินค้าด่านพรมแดนไทย-ลาว ช่องเม็ก

17.30น. ชมสถาปัตยกรรม ต้นไม้เรืองแสงที่วัดสิรินธรวราราม(ภูพร้าว)

19.00น. เช็คอินเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่สาม เสาเฉลียง ผาแต้ม ไหว้พระในเมืองอุบลฯ

07.30น. รับประทานอาหารเช้า

08.30น. เดินทางไปอุทยานผาแต้ม ชมเสาเฉลียง ภาพวาดผาแต้ม 3,000ปี

12.00น. รับประทานอาหารเที่ยงในตัวเมืองอุบลฯ

13.00น. ไหว้พระในตัวเมืองอุบลฯ

            -วัดป่าใหญ่ พระเจ้าใหญ่อินแปลง

            -วัดทุ่งศรีเมือง ชมหอไตรกลางน้ำ

            -วัดหนองป่าพง นมัสสการหลวงพ่อชา สุภัทโท

            -วัดพระธาตุหนองบัว เจดีย์พุทธคยา

16.00น. เลือกซื้อของฝาก หมูยอ กุนเชียง แหนมเนือง

17.00น. ส่งคณะที่สนามบินอุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ   ต่อท่าน 

ที่พัก /  จำนวน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-10 ท่าน

11-13 ท่าน

2 ดาว

7,300

5,900

4,800

4,400

3 ดาว

7,500

6,100

5,000

4,600

4 ดาว

8,200 

6,900

5,800

5,400

อัตรานี้รวม 

-ค่ารถตู้ Toyota คอมมิวเตอร์ นำเที่ยวตลอดรายการ

- ค่าที่พัก (โรงแรม 2 คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง)
- ค่าอาหารทุกมื้อ ( 8 มื้อ) 
- น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง 
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ 
- ค่าเรือ
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

พิเศษ!! กรณี 30 ท่านขึ้นไป(ราคาพิเศษ) 

 สนใจ โทรมาสอบถามตรงที่ 082-3048419 ,088-0916883, ตั้งโต๊ะ045-210754 Email :tbb_tour@hotmail.com  (Id line:tongra24)พิเศษ!! กรณี 30 ท่านขึ้นไป(ราคาพิเศษ)

บริษัท ที.บี.บี. การท่องเที่ยว จำกัด เราเน้นที่คุณภาพการบริการ เพราะเราไม่คิดที่จะขายทัวร์ครั้งเดียวเท่านั้น พร้อมประกันภัยการเดินทางให้ท่านได้อุ่นใจ 1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง ถูกต้องตามกฏหมาย

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน ไป - กลับ 3 น้ำตก

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน ไป - กลับ คอนพระเพ็ง

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน 

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน 

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน รับสนามบินหลวงพระบาง

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน รับหน้าด่าน จ.หนองคาย

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน 

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน  มีกระเช้า บาน่าฮิลล์

 

 

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน